Referenties

Pastiel

Empatec/Pastiel voert voor de gemeenten van de Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Terschelling, Vlieland, Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt, Leeuwarderadeel), Súdwest-Fryslân, De Friese Meren en Littenseradiel de participatiewet uit en streeft ernaar zoveel mogelijk mensen (weer) aan een baan te helpen. Dit proces verloopt in Werkstap via diagnose, langs de participatieladder zo snel mogelijk naar ‘buiten’. Trijn van der Meulen, directeur van Pastiel, ziet Werkstap als ‘Een prachtig product’. Trijn… Lees meer

Onderhoud Enschede B.V.

PTC Groep heeft de doorstart begeleid van onderhoud Enschede B.V. Hierbij zijn processen geoptimaliseerd, zijn afdelingen ingericht als (leer)werkbedrijf en zijn 135 SW medewerkers geïntegreerd. Aan de hand van de PTC Groep methode zijn verspillingen gereduceerd en zijn beschikbare medewerkers en middelen maximaal ingezet om doelen te realiseren. De prestaties: 1. Met minder financiële middelen het beeld in de openbare ruimte op afgesproken niveau. 2. regulier, ambtelijk en SW personeel… Lees meer

WEZO Zwolle

Wezo wil haar missie en visie rond doorstroming van  kandidaten naar de arbeidsmarkt verder in de praktijk professionaliseren. Een methodische aanpak voor resultaatgerichte arbeidsontwikkeling was hierbij  een kritische succesfactor. Dit met als doel om kandidaten gericht te ontwikkelen op de werkplek zodat ze duurzaam kunnen doorstromen naar passend werk met een hogere netto toegevoegde waarde/loonwaarde. Op basis van deze visie en strategie heeft PTC Groep de projectgroep van Wezo ondersteund bij het vaststellen van het… Lees meer

NoordWestGroep/IGSD

In het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak van NoordWestGroep/IGSD is een belangrijke stap gezet door ondertekening van een overeenkomst met PTC Groep en Werkstap, een methodische aanpak voor resultaatgerichte arbeidsontwikkeling en toeleiding. ‘Daardoor zijn we beter in staat WWB kandidaten en WsW medewerkers via de kortst mogelijke weg duurzaam te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt’, concludeert waarnemend directeur Gerrit van Hofwegen (midden). http://www.noordwestgroep.nl/ NoordWestGroep en de… Lees meer

Concern voor Werk

Concern voor Werk heeft als visie “iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Flevoland participeert in arbeid”. Om deze droom om te zetten in realiteit is een professionele, methodische aanpak nodig om arbeidscompetenties te ontwikkelen. Daarnaast kan deze visie alleen tot wasdom komen met een goede infrastructuur, professionals en een intensieve samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven. In 2015 is de PTC Methodiek en Werkstap in het leerwerkbedrijf Concern voor Werk… Lees meer

Orionis Walcheren

Orionis Walcheren zet de PTC Groep en Werkstap in voor methodische arbeidsontwikkeling én klant-volgsysteem voor de brede participatie doelgroep. Het is gelukt om onze processen en ondersteunende systemen binnen 2 maanden volledig over te zetten. We kunnen met Werkstap de kortste weg naar werk bepalen – inzetten – realiseren en monitoren. Dankzij de bibliotheek met erkende leer-werkprogramma’s bieden we praktijkopleiders leermiddelen die passen bij kansrijke werksoorten, werkgeverseisen en de leer-werkplek. Onze consulenten en coaches… Lees meer