PTC Groep heeft de wetenschappelijk onderbouwde TWI methode (Training Within Industries) doorontwikkeld.
De PTC Groep methodiek is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Motivering door perspectief te bieden (baangarantie door werkgevers vooraf actief te betrekken)
  • Praktische vaardigheden leert men het best met (kleine) werkopdrachten, door ervaring en reflectie in de praktijk
    • 70% leren in de praktijk, 20% leren door intervisie, 10% theorielessen
    • indien gewenst (door werkgevers) inzet van ondersteunende voorbereidende workshops
  • Kleine stappen en positieve coaching leiden tot succeservaring en toenamen in zelfvertrouwen
  • Praktische ondersteunde coachtools vergemakkelijken de uitvoering in de praktijk
  • Borging van methodische aanpak door planning, proactief monitoren en bijsturen

De PTC Groep methodiek en web-based academies worden afgestemd op kansrijke sectoren per arbeidsmarktregio in samenwerking met werkgevers, gemeenten en onderwijsinstellingen. Door de afstemming met werkgevers én MBO werkprocessen zijn er diverse subsidies mogelijk. Klanten van PTC Groep hebben toegang tot ruim 6000 leermiddelen (o.a. werkopdrachten en leskaarten). De leermiddelen zijn afgestemd op werkgeverseisen en MBO werkprocessen en worden (automatisch) gekoppeld aan kandidaten op basis van de ontwikkelbehoefte.

PTC Groep is implementatie partner van Werkstap®:
Werkstap ondersteund de methodische werkwijze van PTC Groep en is specifiek ontwikkeld voor de re-integratiemarkt. Met Werkstap wordt de kortste weg naar werk bepaald, ingezet, gevolgd en bijgestuurd. Werkstap wordt ingezet binnen ca. 50% van alle arbeidsmarktregio’s in Nederland. Gemeenten en werkgevers kunnen toegang krijgen tot Werkstap, dit voor monitoring van resultaten en uitvoering van (leer)werktrajecten. Werkstap is een webbased academie en leverbaar in drie modules, die elk afzonderlijk of in samenhang aan uw bestaande systemen kunnen worden gekoppeld:
– Werkstap®-Diagnose (& Loonwaarde)
– Werkstap®-Ontwikkelen
– Werkstap®-Jobcoaching & Werkgevers

‘Orionis Walcheren zet Werkstap in voor methodische arbeidsontwikkeling én klant-volgsysteem voor de brede participatie doelgroep. Het is gelukt om onze processen en ondersteunende systemen binnen 2 maanden volledig over te zetten. We kunnen met Werkstap de kortste weg naar werk bepalen – inzetten – realiseren en monitoren. Dankzij de bibliotheek met erkende leer-werkprogramma’s bieden we praktijkopleiders leermiddelen die passen bij kansrijke werksoorten, werkgeverseisen en de leer-werkplek. Onze consulenten en coaches zijn enthousiast en ervaren Werkstap als goede ondersteuning bij de samenwerking voor de kortste weg naar werk voor onze klanten’.  (Ingrid Van Zimmeren, Management Team Orionis Walcheren)

 

PTC Groep implementeert de bovenstaande werkopdrachten methodiek, re-integratieprocessen en ondersteunende tools binnen arbeidsmarktregio’s. De implementatie aanpak van PTC Groep is gebaseerd op wetenschappelijke publicaties met als doel: blijvende verandering realiseren en borging van de sluitende aanpak naar duurzaam werk.

“Het is opvallend hoeveel verder de afdelingen zijn met het team en individuele medewerkers, dankzij methodische competentieontwikkeling, dan de andere afdelingen die hier nog niet mee werken.” (F. Landman, directeur Onderhoudsbedrijf Rheden)