Praktijk casus

Onderstaand wordt beschreven hoe klanten doelen hebben gerealiseerd in samenwerking met de PTC Groep.

‘Lean’ het re-integratie proces van Pastiel

Lean werken is olie in de raderen van de doorstroming De Lean-methode is een manier van werken waarbij iedereen in een organisatie ernaar streeft waarde te vergroten en verspillingen te verminderen. Dit streven is gericht op bedrijfsprocessen en samenwerken, maar vooral ook op de klant. Om dit te bereiken zijn de houding en het gedrag van de medewerkers in een lean organisatie van groot belang. Mensen worden gemotiveerd en overtuigd… Lees meer

Resultaatgericht ontwikkelen bij Empatec

Empatec heeft sinds 2011 de POP/IOP’s geconcretiseerd met behulp van Werkstap. Resultaatgerichte ontwikkeling vindt plaats in de praktijk met concrete tools. Medewerkers en Werkleiders bespreken ontwikkel stappen direct waardoor men dynamische POP’s/IOP’s heeft gekregen die niet meer elk jaar opnieuw hoeven te worden opgesteld. Via Werkstap worden ontwikkel- en doorstroom proces gemonitord en wordt er pro-actief gestuurd op resultaat. De trajectplannen zijn individueel aan de hand van matching vormgegeven in digitale werkplannen… Lees meer

WWB-ers professioneel ontwikkelen in het Leer/Werkbedrijf zoals bij Empatec of IMpact

WWB-ers ontwikkelen in het Leer/Werkbedrijf? Dat kan natuurlijk bij uitstek, want in het leerbedrijf zijn veel faciliteiten voorhanden. De vraag is hoe organiseer je dit efficiënt, effectief en geborgd? Zodat precies bekend is wat de WWB-er komt doen en wat deze moet leren en de werkleider de leerroute adequaat kan ondersteunen. En zodat het leereffect wordt gemeten en geborgd en automatisch wordt opgeslagen in een digitaal portfolio. Dat kan in Werkstap-Ontwikkelen:… Lees meer

Hoe kan in Werkstap uw doorstroom- en ontwikkelproces worden ingericht?

Werkstap biedt een structuur waarmee het eigen re-integratie- en arbeidsontwikkelproces kan worden ingericht. Eigen methodieken en materiaal kunnen eenvoudig worden geïntegreerd. Dat maakt Werkstap tot een flexibel en ‘open’ systeem met de volgende mogelijkheden: Inrichten van de eigen (gemeentelijke) proces met statussen en substatussen; op deze manier ontstaat een eigen ‘snelweg’, waarlangs deelnemers kunnen (door)stromen. Werkstap houdt de mutaties op deze snelweg precies bij. Dit is handig voor verantwoording, rapportage en… Lees meer

Wat is de initiële loonwaarde?

Inleiding Loonwaardepercentage: De loonwaarde van een deelnemer is de waarde die een deelnemer in een functie heeft. Deelnemers met ‘een achterstand tot de arbeidsmarkt’ hebben veelal een loonwaardepercentage onder de 100%. In de participatiewet krijgt een werkgever bij in dienstname van deze deelnemers een compensatie voor het deel onder de 100%. Werkstap is voor het berekenen van de loonwaarde officieel gevalideerd. Binnen Werkstap kunnen we de loonwaarde berekenen en wel… Lees meer

Wat is competentiegericht leren en ontwikkelen?

Competentiegericht leren wil zeggen mensen leren aan de hand van het scoren van competenties. Wat zijn competenties?  Vaak worden competenties gerefereerd aan ‘gedrag’.  In de Werkstap-methode splitsen we de ontwikkeling van competenties uit in een onderliggende laag van competenties: de ‘gedragsvoorbeelden’. Zo hebben we onder de competentie ‘samenwerken’, het gedragsvoorbeeld ‘luisteren’ gedefinieerd. We kennen gedragsvoorbeelden voor verschillende functieniveau’s: van manager t/m de werkvloer. Om het competentiegerichte leren objectief in de praktijk… Lees meer