De Gemeente Rotterdam wil de organisatie in lijn met de missie en visie brengen waarbij het ontwikkelen en door laten stromen van Wsw medewerkers en Werkzoekenden centraal staan. Een methodische en resultaatgericht aanpak voor arbeidsontwikkeling is hierbij een kritische succesfactor.

Daarom hebben gemeente Rotterdam en PTC Werkstap – na een succesvolle pilot – op vrijdag 27 maart jl.  een vierjarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor training, implementatie en exploitatie van de methodiek en applicatie Werkstap®.

Werkstap® wordt hierbij als vliegwiel ingezet voor de onderdelen beschut werken, groeps – en individuele detacheringen en pre-matching om resultaatgerichte arbeidsontwikkeling te implementeren en te borgen. Productiemanagers, productieleiders en jobcoaches worden hierbij ondersteund bij het combineren van werken en leren, krijgen grip op het arbeid-ontwikkelingsproces en werken resultaatgericht om de ontwikkel- en doorstroom doelen te realiseren. Dit is goed voor de Rotterdammer, dit is goed voor de stad! 

IMG-20150327-WA0000

 

 

 

 

foto: v.l.n.r.: Gert Meima (directeur PTC Werkstap), Ronald Bergman (Afdelingsmanager SW beschut – Gemeente Rotterdam), Mark Verstegen (Directeur PTC Oss)