PTC Groep heeft de doorstart begeleid van onderhoud Enschede B.V.
Hierbij zijn processen geoptimaliseerd, zijn afdelingen ingericht als (leer)werkbedrijf en zijn 135 SW medewerkers geïntegreerd. Aan de hand van de PTC Groep methode zijn verspillingen gereduceerd en zijn beschikbare medewerkers en middelen maximaal ingezet om doelen te realiseren.

De prestaties:
1. Met minder financiële middelen het beeld in de openbare ruimte op afgesproken niveau.
2. regulier, ambtelijk en SW personeel werken resultaatgericht samen.
3. Het werkbedrijf is een leerwerkbedrijf voor PRO/VSO/VSV leerlingen en de P-wet doelgroep
4. Er wordt samengewerkt met bewoners die zelf een deel van het onderhoud van de openbare ruimte voor hun rekening nemen?

Zijn dit prestaties die ook van u verwacht worden? Dan is de methode van PTC Groep uiterst geschikt om dit te realiseren. Deze methode combineert de lean filosofie met het 4 fasenmodel en is juist toepasbaar in een complexe omgeving waar schaarste heerst en extra taken gevraagd worden.