Cees Jan Gieskens is initiatiefnemer van MKB Goed Werknemerschap in samenwerking met MKB Nederland. PTC Groep werkt nauw samen met werkgevers, maakt gebruik van MKB Goed Werknemerschap en realiseert 80-90% duurzame doorstroom resultaten met kandidaten binnen de Participatie Wet.

Met “Goed Werknemer” testen we mensen op 15 punten die allemaal te maken hebben met houding en gedrag. Daarbij komen naast motivatie ook leerhouding, arbeidsvaardigheden en sociale vaardigheden aan de orde. In een assessment van een week worden mensen in de praktijk op deze punten beoordeeld. Getrainde assessoren maken op basis van een vastgelegd curriculum een rapportage.

Bij deze methode gaat het er om dat we in de praktijk zien hoe mensen zich, in relatie tot werk, gedragen. Vertellen hoe het hoort kan nagenoeg iedereen, maar het uitvoeren is een tweede.

80% van de kandidaten werkt tot volle tevredenheid van werkgevers.
Inmiddels zijn er honderden assessments afgenomen en weten we dat ongeveer 40% van de deelnemers niet voldoet aan de criteria van MKB-GW. Van de 60% van de mensen die wel voldoet, werkt ruim 80% na een halfjaar nog tot volle tevredenheid bij de werkgever.

De 15 punten van MKB-GW zijn afgeleid van een onderzoek door MKB Nederland naar de belangrijkste problemen rond personeel. In de top 25 staan allemaal punten die direct met houding en gedrag te maken hebben. We nemen we deze assessments af in Nederland sinds 2006.