Werkstap methodiek als ‘vliegwiel’ voor resultaatgerichte arbeidsontwikkeling

In het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak van NoordWestGroep/IGSD is een belangrijke stap gezet door ondertekening van een overeenkomst met PTC Groep. ‘Door deze methodische aanpak voor resultaatgerichte arbeidsontwikkeling en toeleiding zijn we beter in staat WWB kandidaten en WsW medewerkers via de kortst mogelijke weg duurzaam te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt’, concludeert waarnemend directeur Gerrit van Hofwegen. http://www.noordwestgroep.nl/

NoordWest Groep en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld willen als één organisatie de Werkstap methodiek als vliegwiel inzetten om dat proces in gang te zetten, alsmede organisatieontwikkeling te realiseren en te borgen. Van Hofwegen: ‘Hierdoor wordt het complexe arbeidstoeleidings- en ontwikkelproces eenvoudiger beheersbaar. Bovendien is het mogelijk proactief te sturen op ontwikkel- en doorstroomresultaten en dat leidt tot een professionele aanpak.’

Eerder is ook in Kampen en Zwolle gekozen voor deze methode en dat betekent, dat de regio in dit opzicht gezamenlijk optrekt. Ook werkgevers, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen worden betrokken bij deze nieuwe methodiek, die consulenten en leidinggevenden van NoordWest Groep en IGSD duidelijk meer inzicht en informatie verschaft. Door deze flexibele en uitgebreide methode met (werk)opdrachten worden inspanningen aantoonbaar en successen verklaarbaar.

De implementatie van het systeem staat onder leiding van externe projectleiders van PTC Groep, waarbij intern Caroline van Kooten als projectleider fungeert. ‘Het is een methodiek die we met elkaar ontwikkelen, implementeren en uitvoeren. Dus met de medewerkers, met de cliënten en met elkaar’, aldus Caroline van Kooten, die benadrukt dat ‘NoordWest Groep en IGSD hierdoor nog beter in staat zijn om mensen toe te leiden naar passend werk.’