Al meer dan 15 jaar ondersteunen wij gemeenten en leerwerkbedrijven (SW) bij het effectief en efficiënt inrichten, implementeren, automatiseren, uitvoeren en borgen van het participatieproces. Daarbij staan werkgeverseisen en kansrijke werksoorten centraal. Onze kracht ligt in het verbinden van Ondernemers- Overheid- Onderwijs, methodische competentieontwikkeling én optimaliseren van productieprocessen.

Door onze methodische aanpak kunnen gemeenten en (leer)werkbedrijven de kortste weg naar werk vaststellen en realiseren met concrete (erkende) trajecten die perspectief bieden op werk. De PTC Groep methodiek met leer-werktrajecten wordt erkend door onderwijsinstellingen, werkgevers- en brancheorganisaties en biedt diverse subsidiemogelijkheden.

Diensten PTC Groep:

Projectleiding in arbeidsmarktregio’s gericht op verbinden van 3-O’s (overheid, ondernemers, onderwijs) en realiseren van de sluitende aanpak naar duurzaam werk.

Begeleiding van bij opstellen plan van aanpak t.b.v. optimaliseren re-integratieproces:
– Huidige en gewenste proces vaststellen
– Kansrijke sectoren vaststellen
– Vinden en binden van werkgevers
– Mobiliseren en realiseren instroom
– In kaart brengen van kansrijke werksoorten en werkgeverseisen
– Vertalen van werkgeverseisen naar MBO kwalificatiedossier en werkopdrachten voor praktijkleren
– Verkennen opties voor arbeidsontwikkeling met (erkende) leerlijnen en subsidie mogelijkheden
– Opstellen businesscases voor methodische arbeidsontwikkeling
– Presenteren resultaten aan stuurgroep

Beroepspraktijkvorming voor professionals:
– Erkende training Begeleider Praktijkleren (MBO keuzedeel, tevens erkend door UWV)
– Training 1 Praktijkopleider diagnose (3,5 dagen)
– Training 2 Praktijkopleider arbeidsontwikkeling (3,5 dagen)
– Training 3 Praktijkopleider diagnose en arbeidsontwikkeling (6 dagen)
– Training 4 Inrichten van leerwerkplekken en integratie met productieproces (2 dagen i.c.m. praktijkopleider training)
– Training 5 Inrichten van leerwerkplekken en integratie met productieproces (3 dagen)
– Training 6 Jobcoaches externe leerlijnen (8 dagdelen)
– Training 7 Accountmanagers ontwikkelen werkgeversrelatie naar partnerschap en leerlijnen (6 dagdelen)
– Training 8 Consulenten / regievoerders (6 dagen)
– Training 9 Leidinggeven aan blijvende verandering en monitoren/sturen met Werkstap  (2 dagdelen)

Borgen van blijvende verandering in alle organisatielagen:
– Coaching op de werkvloer (3 maanden, 1 dag per week)

Inrichten backoffice en uitvoering van functionele beheer voor methodische arbeidsontwikkeling:
– Workshops, begeleiding en e-coaching van administrators (4 dagen)
– Coaching op de werkvloer (3 maanden, 1 dag per week)

 

PTC Groep is implementatiepartner van onder andere Werkstap®:

Werkstap kan worden ingezet als instrument voor methodische arbeidsontwikkeling. Maar ook als volgsysteem voor doelmatige re-integratie. Werkstap biedt hiervoor een methodische aanpak voor resultaatgerichte arbeidsontwikkeling en arbeidsmarkttoeleiding. Dit op basis van kansrijke werksoorten in de arbeidsmarktregio en werkgeverseisen. De kortste weg naar werk wordt hiermee bepaald, passende leerlijnen en interventies met werkopdrachten worden ingezet, gevolgd en bijgestuurd. Gemeenten en werkgevers kunnen in Werkstap voortgang  monitoren en kwaliteit van beroepspraktijkvorming borgen. Werkstap kan reintegratie activiteiten rapporteert aan diverse overheidsinstanties en systemen (zoals SRG statistieken, Sonar, WBS, Suite, Easy uitstroom, Compas, GWS, enz.).  Werkstap wordt ingezet binnen ca. 50% van alle arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Neem contact met ons op