Wij ondersteunen PRO/VSO en MBO scholen bij het organiseren van methodische competentieontwikkeling buiten de schoolmuren, op basis van werkgeverseisen en MBO kwalificatiedossiers. Onze kracht ligt in het verbinden van de Ondernemers- Onderwijs – Overheid middels methodische competentieontwikkeling en procesoptimalisatie. We bieden een leerlingvolgsysteem met leermiddelen waarmee vaardigheden op werkprocesniveau ontwikkeld en getoetst kunnen worden op de werkvloer, in samenwerking met werkgevers. Docenten en praktijkopleiders hebben online toegang tot leerwerk trajecten, kunnen ontwikkelresultaten on-line monitoren en bijsturen.
Onze aanpak wordt erkend door werkgevers- en brancheorganisaties, met als resultaat 80% baangarantie. Onderwijsinstellingen integreren onze aanpak onder andere voor:
 • voortijdig schoolverlaters
 • tijdens de stageperiode
 • kopmodule na laatste schooljaar
Wij begeleiden op locatie en detacheren professionals die een kwalitatieve bijdrage leveren aan het verbeterproces en de resultaatgerichte werkwijze borgen op de werkvloer.

Onderwijs programma’s:

 • Strategie en hoger- middelmanagement programma’s gericht op blijvende verandering
 • Optimaliseren en implementeren van het leerwerk- en doorstroomproces, in samenwerking met werkgevers
 • Opzetten van (erkende) leerwerkprogramma’s en leermiddelen i.s.m. werkgevers
 • Resultaatgericht en lean werken, verspilling reduceren én resultaten verhogen
 • Coaching van leidinggevenden gericht op borging van gewenst leer-werkproces
 • Teamontwikkeling, resultaat- en oplossingsgericht samenwerken binnen het integrale markttoeleiding-proces
 • Doorstroom Bootcamps met mobilisatie Werkgevers
 • Detachering van professionals zoals: Projectleider, Implementatie coach, Jobcoach, Consulenten, Praktijkopleider
Neem contact met ons op