Wij ondersteunen PRO, VSO en MBO scholen bij het organiseren van methodische competentieontwikkeling en borgen van beroepspraktijkvorming, op basis van werkgeverseisen en MBO kwalificatiedossiers. Docenten, Stagebegeleiders en werkgevers hebben online toegang tot leermiddelen bibliotheek en leerwerktrajecten, kunnen ontwikkelresultaten on-line monitoren en bijsturen.
Onze aanpak wordt erkend door werkgevers- en brancheorganisaties, met als resultaat 80% baangarantie. Onderwijsinstellingen integreren onze aanpak onder andere voor:
 • voortijdig schoolverlaters
 • tijdens de stageperiode
 • bovenbouw
Ook werken PTC Groep en CED Groep aan integrale leerroutes voor onder-en bovenbouw. Deze leerroutes aansluiten op regionale focusberoepen en eisen van de onderwijsinspectie. Hiermee worden PRO en VSO scholen ontzorgd, is aansluiting op de arbeidsmarkt gegarandeerd en wordt administratielast gereduceerd.

Onderwijs programma’s:

 • Landelijk Werkstap platform voor PRO en VSO scholen, toegang tot landelijke bibliotheek met (erkende)leermiddelen
  • leerroutes met leermiddelen zijn afgestemd op MBO kwalificatiestructuur en werkgeveverseisen
 • Implementeren van doorlopende (erkende) leerroutes naar werk en volgsysteem voor onder- en bovenbouw
  • afgestemd op leerdoelen en werkgeverseisen (i.s.m. CED groep)
 • Strategie en hoger- middelmanagement programma’s gericht op blijvende verandering
 • Optimaliseren van het leerwerk- en doorstroomproces in de bovenbouw, in samenwerking met werkgevers
 • Opzetten van (erkende) leerwerkprogramma’s i.s.m. werkgevers (gericht op werknemers-en vakvaardigheden)
 • Coaching van leidinggevenden gericht op borging van gewenst leer-werkproces
 • Detachering van professionals zoals: Projectleider, Implementatie coach, Jobcoach, Praktijkopleider
Neem contact met ons op