Empowerment is dé manier om deelnemers met een ‘dilemma’ te activeren en te inspireren om hierover heen te stappen. Voor empowerment zijn drie zaken nodig: inzicht in het effect (stap één), het organiseren (stap twee) en de content (stap drie). We geven graag een voorbeeld van ‘empowerment’:

Maria Gamache van Promen (WsW Gouda) is afdelingsleider en weet alles van wat mensen met een ‘achterstand’ denken, voelen en motiveert. Zij werkt dagelijks met een caseload van 50 mensen die op de nominatie staan om (op termijn) te worden gedetacheerd. Maria zegt dat de belemmering voor doorstroming in negen van de tien gevallen een zaak is van angst. Angst voor het onbekende, voor het niet begrepen worden, voor het niet meer ondersteund worden. Maria geeft hieronder de stappen aan hoe zij deze angst ombuigt:

Stap 1: Werken aan VERTROUWEN. “Daarmee begin ik door de mensen mee te nemen in de diagnose van 1-2-3 scores van gedragsvoorbeelden en vakvaardigheden in Werkstap. Ik wijs alle punten aan waar nog groei in zit en beloof hen daarbij te helpen. Ook laat ik mensen die de slag al hebben gemaakt hun succesverhaal vertellen. En ik wijs op onze boom, met daarop alle foto’s van degenen die zijn doorgestroomd en vraag op welke plek hun foto komt te hangen.”

Stap 2: Ontwikkelen doet Maria via de werkopdrachten van Werkstap en ze vindt het fijn dat de mensen daarmee zelf aan de slag kunnen gaan. “De mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om te leren en ik help hen daarbij.”

Stap 3: Gaandeweg ontwikkelen deelnemers zich verder totdat zij aan detachering toe zijn. “Dan breng ik ze in Werkstap over naar de wachtkamer als signaal voor de jobcoaches om een passende werkplek voor deze mensen te vinden.”

Een prachtig voorbeeld van EMPOWERMENT.

Promen heeft samen met de PTC Groep het resultaatgerichte doorstroom- en ontwikkelproces ingericht en geïmplementeerd. De Werkstap applicatie en ondersteunende tools zijn hierbij ingezet als vliegwiel voor het transitie traject.