Specifieke markten en specialisten:

Re-integratie markt

Wij ondersteunen gemeenten en (leer)werkbedrijven bij het effectief en efficiënt inrichten, implementeren, automatiseren, uitvoeren en borgen van het participatieproces. Onze kracht ligt in het verbinden van Overheid- Ondernemers- Onderwijs, methodische arbeidsontwikkeling én optimaliseren van productieprocessen.


Industriële markt

Onze overtuiging is dat succes binnen organisaties voor 20% wordt bepaald door de juiste processen en voor 80% door gedrag van medewerkers. Wij begeleiden teams en medewerkers in de praktijk om competenties en werkprocessen structureel te verbeteren. Daarbij concretiseren wij MVO en SROI doelen en organiseren wij  (participatie) leer-werkplekken met regionale partners.


Onderwijs markt

Samen met PRO/VSO/MBO scholen organiseren we methodische competentieontwikkeling buiten de schoolmuren, uitgaande van werkgeverseisen en MBO kwalificatiedossiers. Onze methodische aanpak, leermiddelen en volgsysteem worden erkend door werkgevers- en brancheorganisaties, met als resultaat 80% baangarantie voor leerlingen.


Voordelen re-integratie

– vaststellen en realiseren van de kortste weg, met werkgevers
– bibliotheek met (erkende) leer-werk trajecten
– synergie 3-O’s (subsidies en duurzaam exploitatiemodel)
– doorstroom garantie/perspectief, samen met werkgevers en onderwijs
– volg-activatiesysteem (monitoren en rapporteren resultaten)

De aanpak van PTC Groep werkt als een vliegwiel om arbeidsontwikkeling te implementeren en te borgen. We krijgen grip op het arbeid-ontwikkelingsproces en realiseren ontwikkel- en doorstroom doelen. Dit is goed voor de Rotterdammer, dit is goed voor de stad!” (Gemeente Rotterdam)


Voordelen openbare ruimte

– marktconform werken, in eigen beheer
– optimale mix, uitbesteden- zelf doen
– resultaatgericht samenwerking ambtelijk en SW
– sociale meerwaarde als leerwerkbedrijf
– lean werken, meer resultaat met minder middelen
– win/win met burgerparticipatie

“Met PTC Groep hebben 135 SW medewerkers geïntegreerd, de afdeling ingericht als (leer)werkbedrijf en hebben we verspillingen gereduceerd.” (Gemeente Enschede)

 


Certificaat MKB Goedwerknemerschap

– PTC Groep is uitgever van MKB Goedwerknemerschap.
– MKB Competenties zijn vastgesteld na onderzoek bij 125.000 werkgevers.
– Certificaat wordt ondersteund door MKB NL en VNO-NCW.
– Werkzoekenden met MKB Goedwerknemerschap vinden sneller een baan.
– Eenvoudig toe te passen in ieder re-integratieproces met Werkstap.


Waarom kiezen voor PTC Groep?

De mens centraal

Wij zetten de mens centraal en helpen hen bij het optimaliseren van processen en realiseren van persoonlijke ontwikkeling- en organisatiedoelen.

Methodische aanpak

Onze methode voor competentieontwikkeling is gebaseerd op successen ervaren in de praktijk, resultaatgericht en stapsgewijs.

Eigenaarschap

Gericht op intrinsieke motivatie, waarbij mensen beseffen hoe men positief kan bijdragen aan verbeteringen vanuit eigen- en teamkwaliteiten.

Altijd inzicht

Onze web-based academie met (erkende) leer-werktrajecten geeft inzicht op proces- en individueel niveau. Hierdoor kunt u pro-actief sturen en verbeteringen realiseren.

Meer voordelen

PTC Groep werkt onder andere voor: Axxion Industries, Shimano, CRH Roofing, Papier- Kartonnage branche, Onderhoud Enschede B.V. Arbeidsmarktregio's Rijnmond- Friesland- IJsselvechtstreek- Zeeland- Haeghe landen- Noord Oost Brabant- enz.