Specifieke markten en specialisten:

Re-integratie markt

Wij ondersteunen gemeenten en (leer)werkbedrijven bij het effectief en efficiënt inrichten, implementeren, automatiseren, uitvoeren en borgen van het participatieproces. Onze kracht ligt in het verbinden van Overheid- Ondernemers- Onderwijs, methodische arbeidsontwikkeling én optimaliseren van productieprocessen.


Industriële markt

Onze overtuiging is dat succes binnen organisaties voor 20% wordt bepaald door de juiste processen en voor 80% door gedrag van medewerkers. Wij begeleiden teams en medewerkers in de praktijk om competenties en werkprocessen structureel te verbeteren. Daarbij concretiseren wij MVO en SROI doelen en organiseren wij  (participatie) leer-werkplekken met regionale partners.


Onderwijs markt

Samen met PRO/VSO/MBO scholen organiseren we methodische competentieontwikkeling buiten de schoolmuren, uitgaande van werkgeverseisen en MBO kwalificatiedossiers. Onze methodische aanpak, leermiddelen en volgsysteem worden erkend door werkgevers- en brancheorganisaties, met als resultaat 80% baangarantie voor leerlingen.


Voordelen re-integratie

– vaststellen en realiseren van de kortste weg, met werkgevers
– bibliotheek met (erkende) leer-werk trajecten
– synergie 3-O’s (subsidies en duurzaam exploitatiemodel)
– doorstroom garantie/perspectief, samen met werkgevers en onderwijs
– volg-activatiesysteem (monitoren en rapporteren resultaten)

De aanpak van PTC Groep werkt als een vliegwiel om arbeidsontwikkeling te implementeren en te borgen. We krijgen grip op het arbeid-ontwikkelingsproces en realiseren ontwikkel- en doorstroom doelen. Dit is goed voor de Rotterdammer, dit is goed voor de stad!” (Gemeente Rotterdam)


Lean werken is olie in de raderen voor verbetering

De Lean-methode is een manier van werken waarbij iedereen in een organisatie ernaar streeft waarde te vergroten en verspillingen te verminderen. Dit streven is gericht op bedrijfsprocessen en samenwerken, maar vooral ook op de klant. Vanuit de lean filosofie en 15 jaar praktijkervaring zijn wij ervan overtuigd dat succes binnen resultaatgerichte organisaties voor 20% wordt bepaald door de juiste structuur/processen en 80% wordt bepaald door gedrag van de medewerkers. Onze aanpak en web-based applicaties (Werkstap en 2BI) zijn hierop gebaseerd en vormen de basis van onze (erkende) academies. Een bijkomend voordeel is dat met erkende leer-werktrajecten ook diverse subsidie mogelijkheden ontstaan.


Voordelen openbare ruimte

– marktconform werken, in eigen beheer
– optimale mix, uitbesteden- zelf doen
– resultaatgericht samenwerking ambtelijk en SW
– sociale meerwaarde als leerwerkbedrijf
– lean werken, meer resultaat met minder middelen
– win/win met burgerparticipatie

“Met PTC Groep hebben 135 SW medewerkers geïntegreerd, de afdeling ingericht als (leer)werkbedrijf en hebben we verspillingen gereduceerd.” (Gemeente Enschede)


Waarom kiezen voor PTC Groep?

De mens centraal

Wij zetten de mens centraal en helpen hen bij het optimaliseren van processen en realiseren van persoonlijke ontwikkeling- en organisatiedoelen.

Methodische aanpak

Onze methode voor competentieontwikkeling is gebaseerd op successen ervaren in de praktijk, resultaatgericht en stapsgewijs.

Eigenaarschap

Gericht op intrinsieke motivatie, waarbij mensen beseffen hoe men positief kan bijdragen aan verbeteringen vanuit eigen- en teamkwaliteiten.

Altijd inzicht

Onze web-based academie met (erkende) leer-werktrajecten geeft inzicht op proces- en individueel niveau. Hierdoor kunt u pro-actief sturen en verbeteringen realiseren.

Meer voordelen

PTC Groep werkt onder andere voor: Axxion Industries, Shimano, CRH Roofing, Papier- Kartonnage branche, Arbeidsmarktregio's Rijnmond- Friesland- IJsselvechtstreek- Zeeland, Promen, Concern voor Werk, Presikhaaf, IW4, Onderhoud Enschede B.V., ….